O HKDU

Hrvatska kršćanska demokratska unija (HKDU), je demokršćanska politička stranka u Hrvatskoj 1990-ih i početkom 2000-ih, nacionalno i desno usmjerena. Nastala je u prosincu 1992. godine spajanjem Hrvatske demokratske stranke, koja je htjela više naglasiti svoje demokršćanstvo, i dijela Hrvatske kršćanske demokratske stranke, koji je htio više naglasiti svoj nacionalizam. Prvi predsjednik bio je dr. Marko Veselica, koji je u koaliciji predvođenoj HSS-om izabran u Sabor RH 1995. godine. Naslijedio ga je Anto Kovačević, koji je ušao u Sabor krajem 1990-ih, kao zamjenik esdepeovca Zdravka Tomca, te ponovo 2000., u koaliciji s HSP-om. Kao predsjednik stranke naslijedio ga je Petar Ćurlin. Stranka je obnovljena 2007.-2009., a novi predsjednik postao je Željko Nuić, od 2015. godine stranku vodi Dean Golubić.20160815_231140